نوشته‌ها

تاریخچه بیمه در ایران

 تاریخچه بیمه در ایران

در سال 1269 خورشیدی با واگذاری امتیاز تشکیل موسسه بیمه به یک تبعه روسی بنام لازار پولیاکوف کار بیمه در ایران آغاز شد. اما وی نتوانست به تعهدات خود عمل نماید . بعد از آن موسسات بیمه از کشور های مختلف به تناوب در ایران فعالیت داشتند تا اینکه تشخیص داده شد برای حذف بیگانگان از صنعت بیمه در ایران وجود یک شرکت بیمه ایرانی  بمنظور حفظ و صیانت از سرمایه های ملی نیاز است .

زیرا شرکتها ی بیمه خارجی بعلت نبود حریف داخلی با نرخ و شرایط دلخواه خود کار می کردند و این در جهت منافع ملی ایران نبود درتاریخ 15 آبان  سال 1314 در میدان سخت رقابت بیمه گران خارجی یک شرکت ایرانی با سرمایه اولیه 20,000,000 ریال متولد شد.

این شرکت همان شرکت سهامی بیمه ایران است که اینک سرمایه آن بالغ بر سه تریلیون و پانصد میلیارد ریال است . اولین بیمه نامه این شرکت بنام مرحوم داور وزیر دارایی وقت صادر گردید. در سال 1316 قانون بیمه در36 ماده درمجلس به تصویب رسید .

آیا می دانید سازمانهای بزرگی نظیر سازمان خدمات درمانی و سازمان تامین اجتماعی از بطن بیمه ایران متولد شده اند و اینک بصورت مستقل به خدمات رسانی مشغول هستند.؟ حتی بیمه مرکزی که یک نهاد مستقل بیمه ای است به پیشنهاد و همت و حمایت بیمه ایران تاسیس گردید تا کار نظارت بر شرکتها و موسسات بیمه ای بصورت مستقل انجام پذیرد.

در حال حاضر بیمه ایران بزرگترین شرکت بیمه در ایران از نظر حجم کار ( پرتفوی ) و شعب و نمایندگی است .و در کشورهای حاشیه خلیج فارس و خاورمیانه و اروپا دارای دفاتر بیمه و یک شعبه مستقل بیمه ای در لندن می باشد.
از این روست که بیمه ایران بنیان گذارصنعت بیمه در کشور است .

 

نحوه و چگونگی فعالیت بیمه ها در ایران

اصولا بیمه ها بر2 گروه کلی بیمه های بازرگانی و اجتماعی تقسیم می شود.

مثلا سازمان خدمات درمانی و تامین اجتماعی در زمینه بیمه های عمومی و عام المنفعه فعالیت دارند نظیر: بیمه های درمانی ، بازنشستگی ، از کار افتادگی و مستمری های مختلف .

یعنی هدف آن بوده تا اکثریت جامعه از طریق پوشش بیمه ای اجباری و عمومی بیمه شوند . در اکثر کشورهای دنیا بیمه های عمومی بصورت اجباری است تا منافع جمعی و ملی دستخوش حوادث و وقایع نگردد.

اما شاخه اصلی فعالیت شرکتهای بیمه در زمینه بیمه های انفرادی و بازرگانی یا اختیاری است نظیر بیمه عمر ، آتش سوزی ، بدنه اتومبیل ، باربری  و …. این نوع بیمه ها اختیاری است مگر موارد استثنا نظیر بیمه شخص ثالث اتومبیل که علیرغم اجباری بودن توسط شرکتهای بیمه عرضه می شود .

انواع بیمه های بازرگانی

تقسیم بندی استانداردی برای بیمه وجود ندارد با توجه به دامنه وسیع فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی بشر و جامع الشمول بودن برخی اشکال بیمه ،  تقسیم بندی دقیق آن را با اختلاف نظر مواجه می سازد اما در ایران بطور کلی بیمه را اینگونه تقسیم می نمایند.

1- بیمه های اشیا نظیر :  بیمه آتش سوزی – باربری – بدنه اتومبیل
2- بیمه های اشخاص   :  بیمه های عمر و حوادث شامل خطرات فوت ازکارافتادگی و نقص عضو

3- بیمه های مسئولیت  :  مسئولیت حرفه ای پزشکان ( کادر پزشکی ،داروسازی و پیراپزشکی ) مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان و یا اشخاص ثالث ، مسئولیت مالک و مستاجر، مسئولیت مدیران و…

4- بیمه های مهندسی نظیر :  تمام خطر نصب ، مقاطعه کاران ، شکست ماشین آلات ، ماشین های بخار و تجهیزات نیروگاهها ، بیمه فساد کالا در سردخانه

5- بیمه های زیان پولی نظیر :  بیمه های اعتباری و تضمین و صداقت و خیانت در امانت کارکنان