آیا شغل افراد بیمه شده درمان تکمیلی در میزان حق بیمه بیمه تکمیلی درمان و یا سطح پوشش بیمه درمانی تاثیر دارد یا خیر

بیمه عمر

باید در نظر داشت که شغل بیمه شده در بیمه درمان تکمیلی پاسارگاد تاثیر مستقیم ندارد. این به آن معنی است که حق بیمه درمانی و سطح پوشش بیمه تکمیلی از شغل بیمه شده تاثیر مستقیم نمی پذیرد.

آیا افراد فعال در موقوفه واجد شرایط بیمه تکمیلی از طریق بیمه پاسارگاد هستند

بیمه عمر

هر مجموعه ای از افراد بیمه شده درمان تکمیلی که ریشه آن ( اصل جمعیت ) قابل شناسایی نباشد و ورود و خروج افراد آن جمعیت معین نباشد و یا با هدف پوشش بیمه ای جمع شوند قابل بیمه شدن نخواهد بود. با این توضیح اگر جمع یک موقوفه دارای این شرایط باشد امکان بیمه درمان تکمیلی پاسارگاد برای آنها مقدور نمی باشد.

 

مدت انتظار بیمه درمان تکمیلی چقدر می باشد

بیمه عمر

بسته به متن قرار داد بیمه تکمیل درمانی و تعداد نفرات بیمه شده درمانی در سازمان به صورت زیر خواهد بود:

تعداد نفرات بیمه شده زیر 250 نفر  دوره انتظار یا مدت انتظار بیمه تکمیلی 9 ماه برای زایمان و 3 ماه برای بیماریهای مضمن

تعداد نفرات بیمه شده بین 250 نفر تا 1000 نفر دوره انتظار یا مدت انتظار بیمه تکمیلی 6 ماه زایمان و  3 ماه بیماریهای مضمن

تعداد نفرات بیمه شده بالای 1000 نفر ، دوره انتظار یا مدت انتظار بیمه تکمیلی ندارد

هنگامی که دو سازمان متفاوت دارای بیمه درمان تکمیلی هستند، اگر هر دو شرکت با هم ادغام شوند ، برای بیمه درمان تکمیلی آنها چه اتفاقی رخ می دهد

بیمه عمر

با توجه به تصمیمات مدیریت سازمان ( بیمه گذار) و هماهنگی با بیمه گر ( شرکت بیمه پاسارگاد) در خصوص ادامه قرارداد بیمه تکمیلی درمان آنها تصمیم گیری خواهد شد.

آیا تعداد افراد بیمه شده اصلی در بیمه درمان تکمیلی مهم است

بیمه عمر

حداقل تعداد افراد بیمه شده اصلی در بیمه تکمیل درمان پاسارگاد 70 نفر است.

آیا بیمه درمان تکمیلی فقط به صورت گروهی امکان پذیر است

بیمه عمر

باید در نظر داشت که بیمه تکمیلی درمان پاسارگاد تنها به صورت گروهی امکان پذیر است. لطفا جهت بیمه درمانی انفرادی و خانوادگی  با کارشناسان ما از طریق گفتگوی تلگرامی ارتباط داشته باشید.

اگر فردی نخواهد بیمه عمر بازنشستگی پاسارگاد را ادامه دهد

بیمه عمر

در صورتی که فرد بیمه شده با هماهنگی بیمه گذار نخواهد بیمه عمر و تامین آتیه بازنشستگی خود را ادامه دهد ، می تواند پس از سپری شدن شش ماه از مدت بیمه نامه اقدام به بازخرید بیمه عمر و دریافت ارزش بازخریدی بیمه نامه نماید.

از اندوخته بیمه عمر مکمل بازنشستگی پاسارگاد وام می توان گرفت

بیمه عمر

در بیمه عمر بازنشستگی امکان دریافت وام از محل ارزش بازخرید بیمه عمر وجود دارد.

پرداخت حق بیمه عمر مکمل بازنشستگی پاسارگاد

بیمه عمر

در بیمه عمر و تامین آتیه مکمل بازنشستگی مسئولیت پرداخت حق بیمه بر عهده بیمه گذار است و شرکت بیمه گر طی قرار داد با بیمه گذار این حق بیمه را دریافت میکند. اما کارفرما یا بیمه گذار می تواند هر میزان از حق بیمه را در کنار بیمه شده تعهد نماید.

به نظر می رسد که بهترین شیوه مشارکت کارفرما در پرداخت حق بیمه ، سپرده گذاری برای بیمه شدگان از محل ارزش بازخرید سنوات خدمت آنان است.

میزان حق بیمه برای خریداری بیمه عمر مکمل بازنشستگی پاسارگاد چه میزان است

بیمه عمر

در بیمه عمر بازنشستگی  میزان اقساط حق بیمه و شیوه پرداخت آن به صورت دلخواه (ماهانه ، سه ماهه ، شش ماهه و سالانه ) در نظر گرفته شده و بنا به درخواست بیمه گذار خواهد بود که به یکی از سه طریق زیر انتخاب می شود:

حق بیمه به صورت عدد ثابت با شیوه پرداخت مشخص

حق بیمه به صورت درصدی از حقوق بیمه شده با شیوه پرداخت مشخص

حق بیمه برای هر فرد به صورت مشخص بعلاوه درصدی از حقوق با شیوه پرداخت مشخص

ضمنا می توان در  بیمه عمر بازنشستگی  مبلغ سپرده نیز جهت سودآوری بالاتر در نظر گرفت.